III Rzesza

III Rzesza

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935