III Rzesza

III Rzesza

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933