Instytut Filozofii PAN

Instytut Filozofii PAN

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957