Jahrbuch für Philosophie

Jahrbuch für Philosophie

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924