jakości emocjonalne

jakości emocjonalne

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List do Zofii Lissy z 11.05.1954

List od Zofii Lissy z 15.03.1949

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968