Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

List do Ireny Krońskiej z 22.05.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List od Zofii Lissy z 27.01.1968

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List od Stefana Szumana z 09.04.1942