Johannes Volkelt

Johannes Volkelt

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.04.1966

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968