Komitet Międzynarodowy Kongresów Estetyki

Komitet Międzynarodowy Kongresów Estetyki

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967