komitet zjazdów filozoficznych

komitet zjazdów filozoficznych

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936