konferencja filozoficzna

konferencja filozoficzna

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 12.03.1956

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957