Kongres w Pradze

Kongres w Pradze

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1934