korekty

korekty

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959