korespondencja wychodząca

korespondencja wychodząca

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.