Kridl

Kridl

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946

List od Manfreda Kridla z 26.12.1946

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2