książki Ingardena

książki Ingardena

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 02.05.1947

List od Ireny Sławińskiej z 07.04.1950

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 03.03.1947