Księga Pamiątkowa Zjazdu

Księga Pamiątkowa Zjazdu

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1927

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936