kwestie urzędowe

kwestie urzędowe

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1925

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

List od Władysława Witwickiego z 04.07.1921

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 A

List od Władysława Witwickiego z 16.05.1925

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B

List od Władysława Witwickiego z 05.12.1927

List od Władysława Witwickiego z b.d A