kwestie zdrowotne

kwestie zdrowotne

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1967

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934