Laokoon

Laokoon

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959