Lech Kalinowski

Lech Kalinowski

List od Władysława Tatarkiewicza z 28.05.1966

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (a)