Leibniz

Leibniz

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925