Méditations Cartésiennes

Méditations Cartésiennes

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.10.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936