Międzynarodowy Komitet Kongresów Estetyki

Międzynarodowy Komitet Kongresów Estetyki

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968