narodziny dziecka

narodziny dziecka

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Władysława Witwickiego z 11.08.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921