O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym

O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Curriculum vitae z bd.04.1921

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Spis prac z 04.11.1952