o. Józef Maria Bocheński

o. Józef Maria Bocheński

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 17.05.1948

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 29.10.1956

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948