obiektywizm

obiektywizm

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List od Władysława Witwickiego z 21.04.1938