odbiór dzieł Ingardena

odbiór dzieł Ingardena

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 17.11.1965

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.02.1924

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924