odbiór dzieł Ingardena

odbiór dzieł Ingardena

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.02.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 17.11.1965

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968