okres wojny

okres wojny

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.11.1944

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944