ontologia formalna

ontologia formalna

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.05.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931