paczka

paczka

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 14.01.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.05.1942

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.02.1943

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943