pochwała Ingardena

pochwała Ingardena

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926