pocieszenie

pocieszenie

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b