pojęcie

pojęcie

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964