pojęcie przedmiotu

pojęcie przedmiotu

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.05.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935