polecenie

polecenie

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.02.1966