/
EN

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

Getynga, październik 1915

Z przyjemnością zaświadczam, że pan Roman Witold Ingarden z Krakowa w okresie swych studiów w Getyndze studiował pod moim osobistym kierunkiem i dzięki swym szybko rozwijającym się zdolnościom, swej gorliwości i pracowitości w szczególnym stopniu zwrócił na siebie moją uwagę. Przez cztery semestry, od zimy 1912 r. do lata 1914 r., a potem ponownie w lecie 1915 uczestniczył w moim seminarium filozoficznym i należał do tej grupy studentów, na których mogłem liczyć również przy podejmowaniu problemów trudnych. Jego praca doktorska na temat filozofii Bergsona, którą rozpoczął pod moim kierunkiem i nad którą nadal pilnie pracuje, tylko ze względu na zawirowania wojenne nie została jeszcze ukończona.

Chciałbym zatem z pełnym przekonaniem polecić osobę pana Romana Ingardena moim zacnym Kolegom na Uniwersytecie w Krakowie. Wywarł na mnie w każdym względzie najlepsze wrażenia.

dr Edm. Husserl

prof. zw. Uniwersytetu w Getyndze