/
EN

List od Malvine Husserl z 15.03.1935

Fryburg B., 15. III. 35

Drogi Panie Ingarden,

n   wyjątkowo długo nie mieliśmy od Pana żadnej wieści, dlatego pragnę zapytać, czy u Pana wszystko dobrze. Załączam także kilka informacji, które Pana zainteresują.
3 maja mąż, przyjąwszy zaproszenie Związku Kultury (Kulturbund) we Wiedniu, wygłosi tam referat, natomiast około połowy maja serię wykładów w Pradze, zainicjowanych przez Towarzystwo Brentanowskie i Tow[arzystwo] Kantowskie, a przede wszystkim Cercle Philosophique. Ten ostatni podjął jeszcze inną, o wiele ważniejszą inicjatywę: zapoczątkował ratowanie ogromnej ilości jego manuskryptów. Najpierw Cercle oddelegował dr Landgrebe, dawnego asystenta i obecnego docenta prywatnego na niemieckim uniwersytecie w Pradze, na 3 tygodnie do Fryburga, aby przeprowadził dokładną inwentaryzację manuskryptów. Kolejnym krokiem będzie przepisanie na maszynie stenogramów – ogromna i dalekosiężna praca – Cercle zdobyło już finansowanie na 1-2 lata. Oczywiście prace mają mieć charakter międzynarodowy, jak i Pan sugerował podczas swojej ostatniej wizyty.
  n   Czy nie jest Pan zbyt zaskoczony i ucieszony, że ten ciężki kamień jednak zacznie się toczyć? O tym, jak będą przebiegać dalsze prace, dowie się Pan jako jeden z pierwszych. Wiem, że Cercle chce się zwrócić z zaproszeniem wszędzie, gdzie może liczyć na zainteresowanie i gotowość do ponoszenia ofiar.
  Mąż pracuje obecnie najgorliwiej nad wykładami, dlatego sam do Pana nie pisze. Jest też bardzo pochłonięty obecnością dra Landgrebe. Ale Pana chciałam od razu powiadomić, przecież to i Pański pomysł.

Proszę wkrótce do nas napisać, pozdrawiamy Pana najserdeczniej. Pozdrowienia także dla małżonki.

Pańska wierna przyjaciółka
Malvine Husserl