posiedzenie naukowe

posiedzenie naukowe

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Mieczysława Wallisa z 29.10.1969

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.