posiedzenie plenarne

posiedzenie plenarne

List od Stefana Żółkiewskiego z 05.04.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 15.03.1968

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964