/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 15.03.1968

POLSKA AKADEMIA NAUK                                   c                         Warszawa, dnia 15 marca 1968 r.
WYDZIAŁ I NAUK SPOŁECZNYCH                       c                           Pałac Kultury i Nauki
       c         L. dz. WI-112/5nw-4/68

 

Pan
Prof.dr Roman Ingarden
Kraków 2,Biskupia 14 m 15

 

       c        Uprzejmie komunikuję, że na posiedzeniu plenarnym Wydziału I PAN w dniu 7 marca     b.r. wybrano Pana Profesora na członka Komisji do spraw nagród wydziałowych w dziedzinie                filozofii pedagogiki i psychologii.
       c        Przewodniczącym Komisji jest prof.dr Tadeusz Kotarbiński

SEKRETARZ WYDZIAŁU I
    c  St Żółkiewski
/Prof.dr Stefan Żółkiewski/