Poznawanie dzieła literackiego

Poznawanie dzieła literackiego

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 01.03.1936

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936