prezentacja

prezentacja

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936