przedmiot indywidualny

przedmiot indywidualny

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.