przedmioty intencjonalne

przedmioty intencjonalne

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928