przemęczenie

przemęczenie

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1923

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966