psychologizm

psychologizm

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Zygmunta Czernego z 12.06.1946

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

List od Zygmunta Czernego z 30.04.1949

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

List od Zygmunta Czernego z 23.05.1949

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936