reumatyzm

reumatyzm

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.06.1966