rozprawa Ingardena

rozprawa Ingardena

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

List od Hansa Corneliusa z 05.11.1935

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934