siostra Ingardena

siostra Ingardena

List od Manfreda Kridla z 26.12.1946

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946