Skupienie i marzenie

Skupienie i marzenie

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968